LINEÁRNÍ MOTORY BEZ ŽELEZNÉHO JÁDRA ILM+

Lineární motor bez železného jádra ILM+ jsou výkonnější verzí motorů ILF+. ILM+ kombinují všechny přednosti motorů bez železného jádra a poskytují velkou trvalou sílu. Tato rodina motorů je vhodná pro nejnáročnější snímací aplikace se středními až vysokými hmotami, kde je vyžadována nulové přitažlivá síla a mimořádná stabilita rychlosti. Díky nízké hmotnosti v poměru k síle jsou motory ILM+ vodné i pro vysoce dynamické aplikace v mnoha odvětvích průmyslu. Pro další zvýšení trvalé síly mohou být motory ILM+ s kaleným, vzduchem chlazeným pojezdem.

Charakteristiky

  • Dodává se 8 standardních modelů
  • Navrženo pro vysokou trvalou i špičkovou sílu
  • Střední až velké rozměry
  • Vhodné pro vzduchová ložiska
  • Volitelné nucené chlazení vzduchem
  • Žádná přitažlivá síla
  • Žádné zvlnění síly (force ripple)

Hlavní specifikace

  • Trvalá síla až 478 N
  • Špičková síla až 3200 N
  • Nízká hmotnost pohyblivé části lineárního motoru až 100g

Další informace viz odpovídající specifikace a Katalog nebo aplikační příručka pro integraci lineární motorů.