Řídicí jednotky polohy AccurET

AccurET: Rodina vysokovýkonných modulárních řídicích jednotek polohy

Řídicí jednotky polohy AccurET jsou kompaktní řešení, pokrývající široký rozsah napěťových a proudových úrovní. To velmi usnadňuje integraci nejrůznějších servomotorů do jediného stroje.

Díky modulární koncepci montáže jsou polohové řídicí jednotky AccurET velice kompaktní řešení:

 • Každá řídicí jednotka může pohánět dvě osy a více jednotek AccurET, sdílejících stejné DC napětí sběrnice, může být napájeno z jednoho zdroje.
 • Do jednotky AccurET lze vložit volitelnou kartu, jako např. řídicí jednotku pohybu UltimET nebo I/O kartu.
 • Není zapotřebí rack, takže požadovaný objem závisí pouze na počtu poháněných os.
 • Díky zjednodušené komunikační i napájecí kabeláži i modulárnímu chlazení je instalace do stroje i údržba velmi snadná.

Výrobci strojů tuto konstrukci ocení: cenově efektivní, kompaktní, rychlá integrace a snadná výměna na místě použití.

Zvyšte průchodnost vašeho stroje použitím jednotky AccurET

 • Proudová smyčka AccurET je velice spolehlivá: Její velmi nízký šum zamezuje parazitním pohybům. Velká šířka pásma navíc umožňuje:
  - Maximalizovat šířku pásma polohové smyčky
  - Těžit z pokročilého dopředného posuvu, lepší kompenzace tření, viskozity, jakož i opakovatelných odchylek jako jsou pulzace (cogging), atd.
 • Vyspělé regulátor ETEL poskytují vše, co potřebujete k získání maximálního výkonu mechanické konstrukce vašeho stroje.

Podtrženo a sečteno, AccurET minimalizuje chyby během pohybu os a proto dramaticky zkracuje dobu ustálení.

Zvyšte s jednotkou AccurET přesnost vašeho stroje

 • 3D mapování se dodává standardně, takže můžete kompenzovat opakovatelné chyby, jako jsou mechanické deformace.
 • Řídicí jednotky polohy ETEL dovedou zpracovat množství externích signálů. Například rychlé získání polohy nebo rychlé spouštění umožňuje řídit další zařízení, jako například laser, kameru apod. Mohou být odvozeny od reálné nebo teoretické polohy osy, nebo časově závislé podle požadavků aplikace.
 • AccurET je rovněž velice vhodná pro velmi rychlé aplikace, které současně vyžadují vysokou přesnost: funkce filtrace trajektorie je rozšířením funkce pro potlačení vibrací, která se používá pro snížení vibrací stroje a doby ustálení. Je navržena pro zamezení přenosu vibrací rámu při zatížení.

Díky strukturovaném programovacímu jazyku ETEL lze navíc na každé řídicí jednotce spouštět přizpůsobené sekvence pohybu. Funkce uživatelských maker umožňují výrobcům strojů přizpůsobit jejich řídicí jednotky polohy procesu obrábění. Každá řídicí jednotka může pro vyšší výkon souběžně spustit až dvě sekvence pohybu, nezávisle na ostatních osách. Například jedna pohybová sekvence může zpracovávat všechny délkové informace pro udržování konstantní mezery od obráběného povrchu, zatímco druhá sekvence souběžně zpracovává chyby pro stejný motor.

Řídicí jednotky polohy AccurET obsahují integrovanou ochranu a diagnostiku stroje, a což je důležitější, ochranu stanice: detekce nadměrné teploty, nadproudu a přepětí, ztráty zpětné vazby atd. ETEL poskytuje všechny potřebné funkce pro stavbu spolehlivého stroje.

Řídicí jednotky ETEL podporují standardní snímače na trhu, jako jsou analogové 1 Vpp, absolutní EnDat 2.1 a 2.2, a také TTL. Absolutní polohová zpětní vazba umožňuje provést inicializaci stroje bez pohybu os. To šetří náběhový čas a zamezuje riziku kolize během této fáze.

AccurET podporuje různé typy komunikace

 • ETEL TransnET pro víceosé aplikace v reálném čase. Synchronizovaný jitter TransnET v nanosekundové úrovni je správnou odpovědí pro deterministickou a spolehlivou komunikaci v rámci stroje.
 • EtherCAT: EtherCAT lze použít pro všechny řídicí moduly AccurET. Přenese vlastnosti těchto špičkových regulátorů do vašeho stroje s minimálními nároky na jejich zapojení.  (EtherCAT® je registrovaná ochranná známka a patentovaná technologie, licencovaná společností Beckhoff Automation GmbH, Německo).
 • Ethernet TCP/IP umožňuje prověřování a správu stroje během operací. To lze použít v případech, kdy jsou řídicí jednotky používány v oddělené konfiguraci.
 • USB lze použít k prověřování a údržbě v kterémkoli čase.

Vstupní a výstupní rozhraní

Každá řídicí jednotka AccurET má vestavěné vstupy a výstupy pro připojení nebo spouštění externích zařízení. Pokud potřebujete větší počet vstupů/výstupů souvisejících s řízením pohybu, ETEL také nabízí:

 • Volitelnou I/O kartu, k připojení do pozice volitelné karty AccurET, která přidá 4 analogové vstupy a 4 analogové výstupy, jakož i 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů.
 • Modul brány WAGO, který lze připojit ke kartě UltimET, umožňuje komunikaci po sběrnici Modbus TCP, propojující až 16 analogových vstupů a 16 analogových výstupů, jakož i 128 digitálních vstupů a 128 digitálních výstupů..

Další informace viz katalog řízení pohybu nebo odpovídající technická příručka.

Výkonový rozsah jednotky AccurET Modular

Specifikace řídicí jednotky polohy AccurET Modular

PopisDatový listEtherCAT Datový list3D model
AccurET 48 
AccurET 300  
AccurET 400  
AccurET 600  
Větrák--  

Montážní lišta

--