Co je lineární motor – Výhody přímého pohonu

Proč se rozhodnout pro lineární motory?

Snížené náklady na vlastnění

Přímé připojení užitečné zátěže k rotoru eliminuje nutnost použití mechanických převodových prvků jako jsou převodovky, rozvodové řemeny, reduktory a šnekové převody. Na rozdíl od motorů s kartáči není v systému přímého pohonu kontakt mezi pohyblivými součástmi. Proto zde nedochází k mechanickému opotřebení a výsledkem je vynikající spolehlivost a dlouhá životnost. Menší počet mechanických součástí minimalizuje údržbu a snižuje systémové náklady. Výsledkem technologie přímého pohonu, vlastní momentovému motoru, je účinná a efektivní bezložisková sestava.

Snadná integrace

Lineární motory z široké nabídky společnosti ETEL jsou k dispozici v mnoha velikostech a lze je snadno přizpůsobit většině aplikací. Bezkonkurenční nabídka standardních výrobků ETEL obsahuje lineární motory se železným jádrem i bez něho. Každá technologie má specifické přednosti.

  • Konfigurace s lineárními motory se železným jádrem minimalizuje objem požadovaný pro integraci do strojů. Jsou velmi kompaktní a poskytují největší sílu na danou velikost kompletu.
  • Lineární motory bez železného jádra jsou velmi tenké a poskytují konstruktérům strojů flexibilitu z hlediska umístění motoru. Motory bez železného jádra navíc nemají zvlnění síly a vynikají velmi malými pohyblivými hmotami.

Dynamický výkon

Použití momentových motorů zahrnují širokou paletu různých aplikací a požadavků. Volba motoru se bude řídit podle specifik pracovního cyklu systému, špičkové síly a maximálních otáček.

  • V aplikaci s malým užitečným zatížením a s požadavkem velmi vysoké rychlosti a zrychlení se typicky použije lineární motor bez železného jádra (který má velmi lehké pohyblivé součásti neobsahující železo). Má-li být stabilita rychlosti nižší než 0,1%, je u lineárních motorů bez železného jádra vzhledem k absenci přitažlivé síly preferováno vzduchové uložení.
  • Motory se železným jádrem mají větší sílu při dané velikosti díky použití lamel pro koncentraci magnetického toku. Díky větší trvalé síle jsou tyto motory velmi vhodné do aplikací se střední a velkou dynamikou, požadujících vysoký pracovní cyklus.

Široký rozsah síla-rychlost

Lineární motory pro přímý pohon poskytují větší sílu v širokém rozsahu rychlostí, od nuly či malé rychlosti až po vysoké rychlosti. Lineární motory mohou dosahovat velmi vysokých rychlostí (až 15 m/s) s určitým kompromisem síly u motorů se železným jádrem, protože je technologie limitována ztrátami vířivými proudy.

Lineární motory dosahují velmi plynulé regulace rychlosti s malým zvlněním. Výkon lineárního motoru v rozsahu jeho rychlosti je znázorněn v charakteristice síla-rychlost v odpovídajícím datovém listu.