Balíček EDI

ETEL Device Interface (EDI) je knihovna, která umožňuje komunikaci mezi systémem řízení pohybu ETEL a aplikací zákazníka:

  • Skupina funkcí umožňující uživateli přístup k funkcím všech výrobků ETEL
  • Knihovny pro C, rozhraní C++, .C# (.NET Framework 4)
  • Kompatibilní s Windows 7/8/10 (32 a 64 bitů) / RTX 2012 / RTX2016 (32-bit) / RTX64

Další informace viz katalog řízení pohybu nebo odpovídající technická příručka.