Co je momentový motor - Princip

Momentové motory jsou zvláštním druhem bezkartáčových synchronních motorů s permanentními magnety. Poněvadž je zátěž přímo spojena s rotorem bez použití převodových mechanismů, označujeme tyto motory jako přímý pohon.

Podle úhlu pohledu můžeme momentový motor považovat buď za stočený lineární motor nebo klasický servomotor s velkým počtem pólů. Je to právě velký počet pólů, který umožňuje dosáhnout vysoký krouticí moment v malých otáčkách. Další atraktivní vlastností je jejich kompaktní konstrukce zahrnující úzkou zástavbu a velký vnitřní průměr.

Stejně jako lineární motory, řadíme momentové motory k nezapouzdřeným motorům. To znamená, že motor nezahrnuje kryt, ložiska, ani zpětnovazební snímač. Tyto komponenty si může zvolit výrobce stroje a optimalizovat  podle požadovaného výkonu, nebo mohou být koupeny jako součást sestavy.

Momentové motory produkují vysoký krouticí moment na nízkých rychlostech, dokonce v klidu.Na rozdíl od tradičních pohonů se dimenzují čistě podle momentu, nikoliv výkonu. Špičkový moment v zásadě udává maximální krouticí moment, který motor může fyzicky produkovat, a trvalý moment definuje velikost momentu, který je motor schopen dodávat trvale. Pracovní cyklus aplikace bude definovat závislost na špičkovém nebo trvalém momentu.