Rotační osy

Společnost ETEL má veliké portfolio předem připravených rotačních os, dodávaných v různých velikostech, stupních přesnosti a s různými opcemi pro zajištění optimálního řešení, odpovídajícího potřebám aplikací včetně:

  • Stability otáček
  • Vysoce dynamického indexování
  • Nanometrické polohové stability
  • Malého doběhu
  • Dynamiky
  • Čistoty
  • atd…

DXR

DXR+

RTMBi