Kvalita

Systém managementu

Společnost ETEL definovala interní pravidla práce pro zajištění souladu s mezinárodními standardy ISO 9001 (požadavky na kvalitu) a se současnými bezpečnostními a ekologickými směrnicemi. Systém managementu zajišťuje jasné definování procesů, odpovědností a pravomocí. Zaručuje také soulad s důležitými direktivami, pravidly, směrnicemi a standardy. Tento systém managementu je rovněž předpokladem pro realizaci našich cílů týkajících se kvality, jakož i ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a životního prostředí.

Dokumentaci systému managementu tvoří interní směrnice, direktivy, pokyny a formuláře, společně s pokyny specifickými pro produkty a procesy. Oddělení kontroly kvality zabezpečuje standardizovanou terminologii a formu interpretace. Všichni zaměstnanci jsou samostatně zodpovědní za splnění cílů systému managementu a jsou podporovaní oddělením řízení kvality. Vedení společnosti a oddělení řízení kvality pravidelně analyzuje a vyhodnocuje stav kvality výrobků a procesů prostřednictvím systému monitorování, založeného na informacích zákazníků, ukazatelích výrobků a procesů a interních auditech.

Cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet úrazům a zamezit zdravotním rizikům při práci, ve prospěch našich zaměstnanců. Zákonné požadavky, direktivy a standardy tvoří minimální kritéria s ohledem na pracovní podmínky vhodné pro člověka. Společnost ETEL navíc zaručuje soulad se současnými zákony o ochraně životního prostředí a s nařízeními a směrnicemi pro ochranu společnosti před znečištěním.

Prohlášení managementu

Konkurenceschopnost společnosti ETEL se zakládá na vývoji špičkových technologií a konstrukci výrobků, které řeší budoucí úkoly jejích zákazníků.

Společnost ETEL tedy:

  • diferencuje podle technologie;
  • používá tuto technologii pro vývoj produktů;
  • prodává standardní výrobky svým různým zákazníkům.

Technologie ETEL (motory, elektronické řízení) a spolupráce s technologiemi HEIDENHAIN (měřicí systémy, know-how v oboru elektronického řízení, mechanické zkušenosti) přispívají k vývoji jedinečných a špičkových pohybových polohovacích systémů.

Pro dosažení těchto cílů:

  • Společnost ETEL investuje do vzdělávání svých pracovníků s ohledem na jejich dlouhodobou zaměstnanost, protože zkušenosti a know-how jsou klíčem k inovacím a jedinečným technologiím;
  • Společnost ETEL investuje do nutné infrastruktury, zajišťující její vedoucí postavení v oblasti technologií;
  • Společnost ETEL prodává výrobky s vysokým standardem kvality;
  • Společnost ETEL diferencuje podle technologie, nikoli podle cen nebo doby nutné k realizaci;
  • Společnost ETEL usiluje o trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a očekává od nich, že budou aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.

Pro zřetelné a účinné převedení výše uvedených vizí a principů do každodenní praxe vedení definovalo interní směrnice a direktivy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance.Očekává se, že každý zaměstnanec bude pracovat a konat na svou vlastní odpovědnost v souladu s výše uvedenými vizemi a principy.

Certifikace ISO9001 a manuál ETEL

Tisknout