Zdroje

Společnost ETEL S.A., která sídlí v Môtiers, kanton Neuchâtel ve Švýcarsku, zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců v oblastech vývoje a výzkumu, industrializace, výroby, distribučního řetězce, kvality, prodeje, marketingu a podpůrných funkcí. Jsou páteří společnosti, která díky kombinaci jejich znalostí a odpovědnosti nabízí svým zákazníkům inovativní výrobky pro řízení pohybu. Chceme si být jisti, že znalosti našich zaměstnanců jsou vždy na špičkové úrovni, a proto je povzbuzujeme a nabízíme jim možnosti vzdělávání a zdokonalování jejich dovedností. Různé podnikové školicí kurzy obsahují celou řadu tématických okruhů, včetně: cizích jazyků, projektového managementu a schopnosti vést. Našim cílem jsou spokojení a šťastní zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě oddáni společnosti ETEL, a kteří jsou hrdí na to, že přispívají k úspěchu společnosti.

Díky četným pobočkám, prodejním kancelářím a zástupcům je společnost ETEL kdekoli na světě svým zákazníkům nablízku. Oblasti, v nichž je společnost ETEL aktivní, pokrývá účinná síť obchodní a technické podpory. Optimálně vyškolení pracovníci této sítě jsou schopni zajišťovat konzultace a podporu při výběru, integraci a používání našich výrobků. Organizační struktura a zkušenosti umožňují společnosti ETEL předvídat potřeby zákazníků a poskytovat jim špičková řešení. Díky našim inovativním technologiím přímého pohonu mají naši zákazníci jasný náskok před konkurencí.

Veškeré konstrukční práce i výroba probíhají v hlavním sídle společnosti ETEL ve Švýcarsku. Pro zajištění úrovně kvality a konzistence, očekávané našimi zákazníky, je důležité udržet vše v rámci podniku. Kvalita “Swiss made” je založena na znalostech a technických zkušenostech vysoce kvalifikovaných pracovníků, což je nutnost pro přesnou výrobu vysoce kvalitních produktů. Společnost ETEL není ochotna riskovat kvalitu zadáváním výroby subdodavatelům.

Klíčové body výroby

Kvalita výroby

Ucelený sortiment výrobků přímého pohonu společnosti ETEL lze interně rychle kombinovat pro nabídku prototypů kompletních systémů. Pro zajištění dokonalé provozní spolehlivosti je každý námi vyvinutý výrobek vystaven přísným mechanickým a elektrickým kvalifikačním testům na všech stupních výrobního procesu. Systém managementu zajišťuje jasné definování procesů, odpovědností a pravomocí prostřednictvím interních nařízení, odpovídajících standardům ISO9001-2008, OHSAS18001:2007 a současným směrnicím pro ochranu životního prostředí. 

Moderní infrastruktura

Výroba v naší firmě probíhá v high-tech budovách, včetně čistých provozů (ISO 6), výrobních prostor s regulovanou teplotou a vlhkostí (22 C±1), vibrací prostých podlah pro montáž a kvalifikační testy systémů, atd. Výroba našich systémů se realizuje v ekologicky přátelských budovách, certifikovaných švýcarskou značkou kvality Minergie.

Hromadná výroba

Pružná organizace výroby nám umožňuje rychle a efektivně přejít od malosériové výroby k velkovýrobě. Naše vnitropodnikové dílny umožňují rychlou výrobu přesných mechanických součástí, zajišťujících nejvyšší standardy kvality.

Podpora zákazníků

Společnost ETEL je oddána spokojenosti zákazníků a poskytuje jim vysoce kvalitní obchodní a technickou podporu, zajišťující trvalý výkon a spolehlivost svých výrobků a řešení. Společnost ETEL nabízí v moderní infrastruktuře, vybavené předváděcími prostředky, široké spektrum školicích kurzů pro celé portfolio výrobků (pro jednotlivce nebo skupiny).