Co je lineární motor - Princip

Lineární motory jsou speciálním druhem bezkartáčových synchronních servomotorů. Pracují jako momentové motory, ale jsou otevřené, rozvinuté do roviny. Působením elektromagnetických sil mezi cívkou (primární část) a permanentními magnety (sekundární část) se elektrická energie změní na lineární mechanickou energii s vysokou účinností. Další obvyklé názvy pro primární část jsou motor, pohyblivá část, kluzák nebo pojezd, zatímco sekundární části se také říká magnetická dráha nebo magnetické vedení.

Vzhledem k tomu, že lineární motory produkují velkou sílu při malých rychlostech nebo dokonce v klidu, nejsou na rozdíl od tradičních pohonů jeho rozměry dány výkonem, ale čistě silou.

Pohyblivá část lineárního motoru, která je přímo spojená se zátěží stroje, šetří prostor, zjednodušuje konstrukci stroje, eliminuje mrtvý chod a odstraňuje potenciální zdroje poruch, jako systémy s kuličkovými šrouby, spojky, řemeny a další mechanické převody. Konečně šířka pásma a tuhost pohybového systému je mnohem vyšší, poskytuje lepší polohovou opakovatelnost a přesnost po neometené dráze a vyšší rychlostí.

Tím, že nezapouzdřené lineární motory neobsahují skříň, ložiska nebo zpětnovazební zařízení, mají výrobci strojů volnost výběru těchto dodatečných součástí, takže mohou nejlépe vyhovět požadavkům aplikace.