Co je momentový motor – Výhody přímého pohonu

Proč se rozhodnout pro momentové motory?

Snížené náklady na vlastnění

Přímé připojení užitečné zátěže k rotoru eliminuje nutnost použití mechanických převodových prvků jako jsou převodovky, rozvodové řemeny, reduktory a šnekové převody. Na rozdíl od motorů s kartáči zde není kontakt mezi rotorem a statorem; proto zde nedochází k mechanickému opotřebení a výsledkem je vynikající spolehlivost a dlouhá životnost. Menší počet mechanických součástí rovněž minimalizuje údržbu a snižuje náklady na systém. Výsledkem technologie přímého pohonu, vlastní momentovému motoru, je účinná a efektivní bezložisková sestava.

Snadná integrace

Momentové motory z široké nabídky společnosti ETEL jsou k dispozici v mnoha velikostech a lze je snadno přizpůsobit většině aplikací. Bezkonkurenční nabídka standardních výrobků ETEL obsahuje motory s vnějším průměrem od 140 do 1290 mm. Použité magnety a malá vzduchová mezera vedou k velké duté hřídeli nebo vrtání pro snadnou montáž kabelů, chladicích trubek nebo dalšího příslušného vybavení. Prstencový tvar konstrukce těchto motorů minimalizuje prostor nutný k jejich zástavbě. To poskytuje konstruktérovi stroje široké možnosti pro zástavbu motoru, ložisek, zpětnovazebních snímačů a vlastní zátěže.

Dynamický výkon

Dynamický výkon se drasticky zlepší použitím přímého pohonu díky velmi širokému pásmu propustnosti regulační smyčky, což platí pro celý systém. Přímé spojení zátěže a polohové zpětné vazby eliminuje nepříznivé jevy, které limitují dynamické chování strojů s nepřímým pohonem. Pro výkon i životnost stroje je obrovská výhoda možnost odstranit dlouhodobý drift, pružnost a vůle.Použití momentových motorů zahrnují širokou paletu různých aplikací a požadavků. Výběr motoru se řídí specifiky pracovního cyklu; podle špičkového momentu, trvalého momentu nebo obou. V aplikaci s lehkým pracovním cyklem, která vyžaduje krátkodobě vysoký špičkový moment se typicky použije vzduchem chlazený motor ETEL řady TML. S růstem trvalého zatížení roste i teplota motoru. Účinné řízení teploty zajišťující vysoký dynamický výkon i pro nejnáročnější aplikace nabízí integrované vodní chlazení motorů ETEL řady TMB a TMK.

Široký rozsah momentu a otáček

Momentové motory pro přímý pohon poskytují velký krouticí moment v širokém rozsahu otáček od nuly či nízkých otáček po vysoké úhlové rychlosti. Přestože mohou momentové motory dosahovat vysokých otáček (až 5000 ot/min), existuje zde kompromis z hlediska momentu, protože motor je limitován růstem ztrát v závislosti na otáčkách. Výkon momentového motoru v rozsahu jeho otáček je znázorněn v charakteristice moment/otáčky v odpovídajícím datovém listu.Momentový motor je součástí uceleného řešení přímého pohonu, zahrnujícího polohový kontrolér.Špičkové digitální řídicí jednotky jako jsou polohové kontroléry ETEL, které byly navrženy specificky pro aplikace přímého pohonu, poskytují vynikající kvalitu řídicí smyčky pro dosažení optimální tuhosti, plynulosti pohybu a vynikající regulace otáček s malým zvlněním momentu.