O společnosti ETEL

Hlavní sídlo ve Švýcarsku

Společnost ETEL S.A., která sídlí v Môtiers, kanton Neuchâtel ve Švýcarsku, zaměstnává přibližně 400 zaměstnanců v oblastech vývoje a výzkumu, industrializace, výroby, distribučního řetězce, kvality, prodeje, marketingu a podpůrných funkcí. Veškeré konstrukční práce i výroba probíhají v hlavním sídle společnosti ETEL ve Švýcarsku. Pro zajištění úrovně kvality a konzistence, očekávané našimi zákazníky, je důležité udržet vše v rámci podniku. Kvalita “Swiss made” se zakládá na znalostech a technických zkušenostech vysoce kvalifikovaných pracovníků, což je nutnost pro přesnou výrobu vysoce kvalitních produktů. Společnost ETEL není ochotna riskovat kvalitu zadáváním výroby subdodavatelům.

Společnost ETEL, která má na trhu největší nabídku motorů pro přímý pohon, poskytuje řešení od špičkových pohybových systémů s nanometrickou přesností až po průmyslové aplikace, vyžadující velké krouticí momenty a sílu. Společnost ETEL neustále prokazuje svůj obrovský inovativní potenciál i vedoucí úlohu v oblasti komponent a systémů, založených na technologii přímého pohonu. Naším cílem je předvídat potřeby trhu a vytvářet úspěšné nové a inovativní koncepce, které nám umožní udržovat náskok před konkurencí. Přístup společnosti ETEL byl zaměřen na špičkové a průlomové technologie, jejichž úspěšnost je patrná pouze dlouhodobě. Tato filozofie je zárukou úspěšnosti společnosti ETEL i jejích zákazníků dnes i v budoucnosti.

To, co bylo před několika lety považováno za špičkové je dnes již pouze dostačující a zanedlouho začne být uživatelům překážkou při dosažení plného potenciálu výrobního procesu. Technologické úsilí společnosti ETEL se promítá do špičkových průmyslových výrobků, prospívajících našim zákazníkům. Průkopnická práce společnosti ETEL se promítá do celého jejího sortimentu. Nabídka lineárních motorů, momentových motorů, řídicích jednotek polohy, řídicích jednotek pohybu a pohybových systémů společnosti ETEL poskytuje velký výběr, splňující prakticky všechny požadavky zákazníků, kterým nabízí zdokonalení procesů jaké možná ani neočekávali. Zachováním vývoje a výroby všech produktů v rámci podniku si společnost uchovává svoje know-how a zaručuje svým zákazníkům vysoký standard kvality, spolehlivosti a špičkové technologie.

Budoucnost

Společnost ETEL se jako dodavatel 100% věnuje technologii přímého pohonu. Díky tomuto zaměření ETEL soustavně inovuje v těch oblastech, kde jsou přesnost a dynamika rozhodujícími faktory úspěchu. Společně s úspěšným podnikáním v oblasti komponent v nejbližších letech dramaticky vzrostou aktivity společnosti ETEL v oboru pohybových systémů.

Partnerství se společnostmi, náležícími do skupiny HEIDENHAIN, umožnilo společnosti ETEL rozšířit její příslušné znalosti a zkušenosti. Výsledkem této spolupráce bylo uvedení nabídky momentových motorůTMK (založených na technologii zeslabeného buzení), které společnosti ETEL pro budoucí roky zajistilo vedoucí postavení v průmyslovém odvětví obráběcích strojů. Také 450 mm pohybová platforma pro zpracování substrátových disků, která vzbudila pozornost špičkových výrobců zařízení, posílila pověst společnosti ETEL v polovodičovém průmyslu. Tato spolupráce bude zesilovat a povede k novým, vysoce výkonným špičkovým řešením pohybových platforem, vyvinutých pro řešení budoucích problémů našich zákazníků dříve, než si je uvědomí. Společnost ETEL bude na základě trvalých úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje nadále vynikat v nabídce jedinečných, vysoce kvalitních a inovativních výrobků i služeb požadovaných zákazníky.

Společnosti, které hledají partnera pro pohybové systémy, poskytujícího vysokou kvalitu, přesnost, opakovatelnost a spolehlivost, již nemusí dále hledat. Společnost ETEL je osvědčeným dodavatelem nejnovějších technologií bez jakýchkoli ústupků, což ji umožňuje být špičkou mezi konkurencí.