Software ComET

ComET: Prověřovací nástroj

ComET je uživatelsky přátelské rozhraní pro údržbu a prověřování řídicích jednotek ETEL pro řízení polohy a pohybu. Rozhraní ComET vás povede krok po kroku celým postupem nastavení pohybového systému.

Kompletní automatické nastavení poskytuje prvotní sadu parametrů pro řízení motorů a systémů, což zrychluje a usnadňuje seřízení:

  • Připojte řídicí jednotky pohybu a polohy ETEL a vyberte použitý motor a snímač.
  • Jejich charakteristiky se automaticky načtou a díky grafické zpětné vazbě formou Lissajousových obrazců umožní seřízení signálu snímače.
  • Vyberte v ComET režim homing a jeho pohybový profil.
  • Jedním kliknutím spustíte proces automatického seřízení: tím se čas uvedení do provozu dramaticky zkrátí.
  • To je vše co musíte udělat pro nastavení řídicí jednotky pohybu pomocí ComET!

Po dokončení má uživatel k dispozici vyspělé nástroje pro nastavení ochran systému a jemné doladění parametrů. Tyto vyspělé nástroje zákazníkovi pomohou získat maximální výkon příslušné mechaniky:

  • Identifikační nástroj pomůže analyzovat chování systému: lze zkontrolovat odolnost systému vůči rušení, což uživateli pomůže ve vývojové fázi optimalizovat konstrukci stroje, nebo ve stavu výroby nastavit parametry pro zvýšení spolehlivosti stroje
  • Sledováním více os je možno registrovat a zobrazit polohu, proud, rychlost nebo fyzikální hodnotu pro jemné doladění systému během vývoje nebo údržby.
  • ComET též obsahuje programovací prostředí, takže výrobce stroje může testovat, implementovat, kompilovat a načítat pohybové sekvence v AccurET nebo v UltimET light.

Další informace viz katalog řízení pohybu nebo odpovídající technická příručka.