Rotační osy RTTB

ASME-RTTB01800202PAS0367-T STANDALONE AXIS

Osa RTTB je první na trhu dostupná rotační stanice s přímým pohonem, schopná nanometrické polohové stability při pracovním průměru 450 mm. To je umožněno díky vynikajícímu snímači s vysokým rozlišením, spojeným s mimořádným mechanickým uložením.

Tento stůl je zvláště vhodný pro aplikace vyžadující:

  • Plynulý pohyb, vysokou stabilitu otáček, malou úhlovou chybu
  • Super vysokou opakovatelnost
  • Velmi dobrou polohovou přesnost bez kalibrace
  • Mimořádnou stabilitu polohy
  • Mimořádný radiální i axiální doběh
  • Kompatibilitu s čistými pracovišti ISO1

Hlavní specifikace

  • Obousměrná opakovatelnost ±0,3 úhlových vteřin
  • Polohová přesnost ±3 úhlových vteřin (bez kalibrace)
  • Otáčky až 60 ot/min
  • Zatížitelnost 30 kg

Další informace viz odpovídající integrační příručka.

PopisDatový listVýkres rozhraní3D model
RTTB