Lineární motory bez železného jádra ILM

Lineární motor bez železného jádra ILM jsou výkonnější verzí motorů ILF. ILM kombinují všechny přednosti motorů bez železného jádra a poskytují velkou trvalou sílu. Tato rodina motorů je vhodná pro nejnáročnější snímací aplikace se středními až vysokými hmotami, kde je vyžadována nulové přitažlivá síla a mimořádná stabilita rychlosti. Díky nízké hmotnosti v poměru k síle jsou motory ILM vodné i pro vysoce dynamické aplikace v mnoha odvětvích průmyslu. Pro další zvýšení trvalé síly mohou být motory ILM s kaleným, vzduchem chlazeným pojezdem.

Charakteristiky

  • Dodává se 8 standardních modelů
  • Navrženo pro vysokou trvalou i špičkovou sílu
  • Střední až velké rozměry
  • Vhodné pro vzduchová ložiska
  • Volitelné nucené chlazení vzduchem
  • Žádná přitažlivá síla
  • Žádné zvlnění síly (force ripple)

Hlavní specifikace

  • Trvalá síla až 534 N
  • Špičková síla až 2500 N
  • Rychlost až 20 m/s

Další informace viz odpovídající specifikace a katalog nebo příručka momentových motorů.