Na nezvykle vysoké úrovni

ETEL je jedinečná společnost a výjimečný zaměstnavatel, hned z několika pohledů. Jsme samozřejmě oddáni ekonomickému úspěchu. Avšak jako společnost, která náleží do skupiny HEIDENHAIN, se můžeme neomezeně soustředit na to, co má skutečnou váhu: vývoji a výrobě inovativních technologií, které jsou na špičce technologického pokroku. A máme prostředky pro dosažení tohoto cíle. Naše investice do výzkumu a vývoje jsou značné a vybavení pracovišť odpovídá nadstandardní úrovni. Jsme náležitě houževnatí, abychom iniciovali projekty dlouhodobého vývoje, a také abychom je realizovali.

V těchto případech často spolupracujeme se špičkovými vědeckými ústavy a odporníky z výzkumu a vývoje na celém světě.Ideální a inspirující prostředí pro mladé nadané profesionály s nadšením pro technologii. Jistě byste je obtížně hledali lepší pracovní podmínky a zdroje.

A to není vše...